EMELIE, RICHARD OCH SARA NYA PÅ E.L.E ARKITEKTER

Tre nya, duktiga medarbetare har e.l.e arkitekter fått: Emelie Bexelius, Richard Carter och Sara Ocklind. De stärker vårt team med sina tidigare erfarenheter och bidrar med ny kunskap.

Emelie är examinerad arkitekt sedan 2019. Hon har gjort sina arkitekturstudier i Oslo. Emelie har som examensarbete jobbat med Breaking bread – a study of hospitality through the tea house typology.

Richard kommer från Lipton Plant Architects i London där han jobbat med renoveringar av privata hem med goda resultat, tillbyggnader av förskolor och andra offentliga byggnader samt restaureringar av kulturhistoriska byggnader.

Sara kommer från Eppens arkitektur där hon jobbat med ombyggnader av privata villor samt kontorsinredning. Sara studerade också Konst i det offentliga rummet i Stockholm 2019