Miljömedvetenhet

Vi kallar vårt miljöarbete RRR från det internationella engelska begreppet Reduce Reuse Recycle. Tanken bakom är att se på möjligheter att minska, återanvända eller återvinna det redan byggda eller delar av det. På så vis kan man minska miljöbelastningen genom att under bygget riva mindre och färre nya produkter behöver tillverkas. Eftersom vi ofta arbetar i befintliga fastigheter är detta en tankemodell som för oss är högst relevant.

Vi jobbar även med etablerade miljömärkningar som GreenBuildning, Sunda Hus, Byggvarubedömningen mm.

Våra tjänster

Underhåll

RRR Maintenance

Innebär att man varsamt underhåller byggnaden och försöker endast åtgärdar de byggnadsdelar som inte uppfyller sin funktion.

Renovering

RRR Renovation

Förnya en byggnad i en bestämd omfattning. Avägningar om vad som ska bytas ut och vad som ska behållas är en av huvudfrågorna.

Omvandling

RRR Conversion

Då man omvandlar en befintlig byggnadstyp från en till en annan, t ex då ett kontorhus omvandlas till ett bostadshus eller liknande

Omgestaltning

RRR Redesign

Innebär att mans använder den befintliga byggnaden som underlag för byggnaden nya utseende

Tillägg

RRR Addition