E.L.E ARKITEKTER MEDVERKAR PÅ RE:BYGG HACKATHON

Detta hackathon var en innovativ och kreativ tävling där personer med olika kompetenser och bakgrund möttes för att hitta nya konkreta lösningar på definierade utmaningar.

Att lösa logistiken för återbruk av byggmaterial och element, fönster och dörrar var målen genom att ta fram nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi i byggbranschen.

Hackathon arrangerades av Kalmar län, Smart Housing Småland, Vidingehem och Tengbom inom satsningen Cirkulära Kronoberg och Kalmar län, finansierat av Region Kalmar län, Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Under tre dagar jobbade Ahmad Rihawi från e.l.e arkitekter tillsammans med Jan Agri från Tricircular, Cina Kjellsson, Helena Elisson från Tengbom och Krushna Mahapatra från Linnéuniversitetet för att hitta lösningar för byggbranschen för att komma igång med återbruksprojekt.

Gruppen skapade ”Skattkammarön” en plattform för kunskap och matchmaking som kopplar skattkartor med skattjägare och skapar beslutsstöd. En kunskaps- och tjänsteförmedlande plattform som gör sand till guld.