Just arkitektur - i det stora och i det lilla

Uppdragsfilosofi

Vi på Just arkitektur har som mål att i våra projekt tänka på långsiktiga lösningar, gedigna material och framtida återbruk. Vi vill tillvarata det befintliga och se värden i det redan byggda. Att kunna rita lösningar som håller för framtiden. Ett gott arkitektarbete resulterar i ett utmärkt resultat i handlingar och i det byggda, både funktionellt och estetiskt.

Arkitektursyn

God arkitektur är för oss en kombination av funktion, hållbarhet och skönhet. Men också så mycket mer: god arkitektur är tillgänglig, en bra arbetsmiljö, ett ekologiskt tänkande, resurshushållning samt att ta tillvara de förutsättningar som plats, budget och program ger.

Organisation

Just arkitektur har idag 10 st. fast anställda varav 9 arkitekter och 1 byggnadsingenjör, våra seniora arkitekter Tomas Enekvist och Johan Larson hjälper till vid behov.

Företaget Just arkitektur har en lång historik som arkitektkontor, fram till 2023 hette kontoret e.l.e arkitekter. På 1980- och 1990-talen gick företaget under namn Lennström arkitekter. Företaget har grundats på 1944 under namnet AB Rasmussen arkitektkontor.

Vänföretag

Vi är vänföretag till Stockholms Stadsmission.