Aktuellt och senaste nytt hos oss

Både stora och små saker som händer oss på arkitektkontoret.


 

Företagsdag på Vård gård

I oktober samlades vi alla Vård gård i Saltsjöbaden för att diskutera företaget och framtiden. Vi fick en trevlig dag med fint höstväder, god mat och bra samtal.


Vi har varit på Stockholm Design Week 2022

Vi har varit på Stockholm Design Week 2022 och sett många spännande nyheter. Vi har provat och kikat på allt från kontorsmöbler till golvmaterial.

Fotografi taget på Offeccts utställning i A house.


EMELIE, RICHARD OCH SARA NYA PÅ E.L.E ARKITEKTER

Tre nya, duktiga medarbetare har e.l.e arkitekter fått: Emelie Bexelius, Richard Carter och Sara Ocklind. De stärker vårt team med sina tidigare erfarenheter och bidrar med ny kunskap.

Emelie är examinerad arkitekt sedan 2019. Hon har gjort sina arkitekturstudier i Oslo. Emelie har som examensarbete jobbat med Breaking bread – a study of hospitality through the tea house typology.

Richard kommer från Lipton Plant Architects i London där han jobbat med renoveringar av privata hem med goda resultat, tillbyggnader av förskolor och andra offentliga byggnader samt restaureringar av kulturhistoriska byggnader.

Sara kommer från Eppens arkitektur där hon jobbat med ombyggnader av privata villor samt kontorsinredning. Sara studerade också Konst i det offentliga rummet i Stockholm 2019


E.L.E ARKITEKTER MEDVERKAR PÅ RE:BYGG HACKATHON

Detta hackathon var en innovativ och kreativ tävling där personer med olika kompetenser och bakgrund möttes för att hitta nya konkreta lösningar på definierade utmaningar.

Att lösa logistiken för återbruk av byggmaterial och element, fönster och dörrar var målen genom att ta fram nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi i byggbranschen.

Hackathon arrangerades av Kalmar län, Smart Housing Småland, Vidingehem och Tengbom inom satsningen Cirkulära Kronoberg och Kalmar län, finansierat av Region Kalmar län, Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Under tre dagar jobbade Ahmad Rihawi från e.l.e arkitekter tillsammans med Jan Agri från Tricircular, Cina Kjellsson, Helena Elisson från Tengbom och Krushna Mahapatra från Linnéuniversitetet för att hitta lösningar för byggbranschen för att komma igång med återbruksprojekt.

Gruppen skapade ”Skattkammarön” en plattform för kunskap och matchmaking som kopplar skattkartor med skattjägare och skapar beslutsstöd. En kunskaps- och tjänsteförmedlande plattform som gör sand till guld.


Jul hos oss på e.l.e arkitekter

Vi kände att det behövdes lite extra julstämning på kontoret i år för att motverka corona-depression. Så vi har pyntat med julgran, ljusslingor och stjärnor i fönstren.

Vi önskar alla en god helg!


Nybyggnad i Järfälla

Nu är den nya kombinerade industri- och kontorsfastigheten i Järfälla nästan klar. I projektbeskrivningen fanns höga krav på logistik, verksamhetsanpassning och flexibilitet. Vi arbetade med att ta fram en planlösning med välfungerande ytor och säkra, smidiga flöden för fordon och människor. Projektet var kostnadseffektivt bland annat genom att planlösningen passades in efter mått på prefabricerade stålmoduler med smart fönstersättning. Detta ger även möjlighet att förändra planlösningen vid eventuell framtida ombyggnad. Byggnaden är uppdelad i två volymer där huvudentrén och kontorsdelen markerats med i röd plåt och stora glaspartier mot ett ljust atrium. Kontorsdelen länkas samman med den slutna industrihallen genom en en smalare förbindelse där vi arbetet med en mer neutral grå färgpalett i fasad.


Gårdsupprustning vid gamla Vin & sprit

Nu har det börjat byggas vid gamla Vin- och spritcentralens lager och distributionsbyggnad. Byggnaden och innergårdens lastkaj har ett stort kulturhistoriskt värde vilket ställer höga krav på varsamhet i upprustningen av innergården. Vi fokuserade på att anpassa den till dagens användning av byggnaden och skapa rum att vistas och trivas i. Vårt förslag blev ett terrasslandskap i olika nivåer sammanfogat av ramper och trappor med inslag av vintergröna växter i krukor.

Fotografi taget av Johnny Fransson på Gustafsson & Son Byggnads AB.


Trapphusupprustning på södermalm

Kv. Gräset 3 är ett bostadskvarter på Södermalm som består av 2 flerbostadshus med butiker och lokaler i markplan. Fastigheten ritades av Sven Markelius 1930-31 och har flera tidenliga markörer såsom långa fönsterband, byggnadsdetaljer och färgsättning. Gräset 3 är en fastighet som e.l.e arkitekter har följt över flera år. Vi har bland annat tagit fram förslag till upprustning av trapphus. I det arbetet har vi utgått från befintlig färgsättning men även från historiskt material från fastighetsinventeringen 1983 och bygglov. Vår gestaltningidé var att framhäva de tidstypiska detaljer och ta tillvara på naturligt ljus och sprida dagljuset från stora takfönster på översta våningen i hela trapphuset genom en ljusare färgsättning på väggar.


Snart inflyttning på Tårpilen

I början av mars är det klart för inflyttning.

e.l.e arkitekter har varit ansvariga arkitekter för bygghandlingen av flerbostadshuset, Kv. Tårpilen 12 på totalentreprenad.

Totalt uppförs c:a 4400 kvm BOA fördelat på 63 st lägenheter i fyra trapphus, med garage och förråd i källarplan.

Bostadskvarteret ligger i sydöstra delen av Sollentuna centrum-området, endast ca 200 m från Sollentuna affärscentrum och pendeltågsstation.


Vi fortbildar oss

Vi är glada att gratulera Björn Hellberg och Rebecca Thörner som fick ta emot diplom för att under våren gått Sveriges arkitekters professionsprogram steg 1. Kursen innefattar vidareutbildning i lagar, regler och yrkesetik som styr arkitekters vardag.


Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening firar

I måndags fyllde Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening 1 år. TILRF ska fungera som plattform för erfarenhetsåterföring för sakkunniga i tillgänglighet. Föreningens styrelse redogjorde även för de remissvar på ändrade byggregler mm. som man formulerat under årets gång.

Den nygrundade föreningen firade med fest och lansering av en ny hemsida. Vår sakunniga i tillgänglighet Nina Kiiskinen var på plats.

tilrf.se


Studieresa till Paris

Årets studieresa gick till Paris där vi hade fyra dagar fullspäckade med arkitekturupplevelser. Våra vandringar tog oss genom många av Paris parker och kvarter. Vi tog bland annat intryck från Francois Mitterrand biblioteket med sina mäktiga volymer och av Musée du quai Branlys vackra trädgård. Vi passade även på att ta del av det franska köket med delikatesser som sniglar och råbiff. En höjdpunkt var Maison de Verre, en privatbostad slutförd 1931 ritad av Pierre Chareau och Bernard Bijvoet.

På bilden Canopée des Halles ritad av Patrick Berger och Jacques Anziutti slutförd 2016.


Stadsutveckling i Täby

I samband med stadsutvecklingen i Täby har vi jobbat med en planskiss för fastigheten Hingsten 2. Förslaget anknyter till de övergripande målen i översiktsplanen där Kemistvägens förlängning skapar en ny entré till Täby park. Detta möjliggör att fastigheten kan bli en del av ett blandstadsområde med en variation mellan bostäder, kontor och skola.


Francisco och Juho nya på e.l.e arkitekter

Vi är glada att välkomna två nya duktiga medarbetare med kompetens som på olika sätt stärker vår organisation.

Francisco Montes tog sin arkitektexamen i Sevilla 2014 och har sedan dess arbetat i både Spanien och England. Han tillför en bred erfarenhet då han jobbat med både sjukhusarkitektur och ombyggnad av äldre byggnader.

Juho Remes har en arkitektexamen från NTNU i Trondheim 2017 och har jobbat med både ombyggnad och nybyggnad av bostäder. Hans examensarbete handlade om hur man kan utveckla billiga bostäder på landsbygden.


Studieresa till Edinburgh och Glasgow

e.l.e arkitekter begav sig i oktober till Skottland på studieresa. I Edinburgh såg vi allt från det dramatiska slottet till nationalmuseet och det skotska parlamentet vacket beläget vid foten av Salisbury Crags. Vi besökte även Mackintosh Glasgow med guidad tur ordnad av Glasgow school of art.

På bilden syns en av de många spektakulära fasaderna på Skottlands parlament slutförd 2004 och ritad av Enrique Miralles.


Nya medarbetare

e.l.e arkitekter har fått två nya, duktiga medarbetare: Fabien Martin och Rebecca Thörner. De stärker vårt team med sina tidigare erfarenheter och bidrar med ny kunskap.

Fabien kommer närmast från Per Öberg Arkitekter där han jobbat med bl.a. privata villor och spa-anläggningar. Han har sin magisterexamen från Chalmers 2012 men har dessförinnan läst sin kandidatexamen i Paris.

Rebecca är nyutexaminerad arkitekt sedan sommaren 2017. Hon har gjort sina första arkitekturstudier i Oxford och därefter fullföljt studierna på KTH. Rebecca har som examensarbete jobbat med strategier för besökare och ett besökscentrum till fornminnesområdet Gamla Uppsala.


Vindskontor på Kungsgatan

På Kungsgatan i Stockholm har vi jobbat med en upprustning av ett vindskontor. Vinden hade tidigare fula installationer och tråkiga ytskikt. Vi har öppnat upp och skapat ett nytt koncept med mera hemma-känsla för att ta tillvara på lokalens speciella vindskaraktär och husets tidsanda.

Här är några bilder från ombyggnaden som inte ännu är klar.


Studiebesök till Uppsala

I mitten på april åkte vi till Uppsala på studiebesök för att titta på nybyggda projekt.  Vi såg några nya bostadsprojekt, nya byggnader för Uppsala universitet men tog också en titt på klassiker som Domkyrkan. Uppsala visade upp sin vackraste sida med soligt vårväder och studentliv på gator och uteserveringar.

På bilden bostadshus intill Uppsala station av Svenborg Architects från 2016.


Vindsombyggnaden i kvarteret Kättingen 23 är snart klar

Råvinden på Sankt Eriksgatan mitt på Kungsholmen har blivit ljusa och vackra lägenheter. Det blir lägenheter med högt i tak, vackra material och stora härliga takterrasser.

avancerat plåtarbete

Takkupor och takterrasser


En skapande workshop på B3 studio

Några av oss på e.l.e arkitekter var med när B3 studio ordande en workshop tillsammans Jonas Bohlin och Öresjö belysning. Vi fick skapa en egen lampa av lera på en stomme av mässing. Det var en både rolig och utmanande uppgift och vi satt alla och knådade och funderade till sista stund. Nu ska leran torka i två veckor, så vi väntar med spänning på att få återse våra verk.


Studieresa Tammerfors

e.l.e arkitekter var i augusti på studieresa i Tammerfors, Finland. Vi fick se både gammalt och nytt; från stadens stora industrier som nu omvandlas till moderna innerstads- områden, över efterkrigstidens (post)moderna klassiker, till nya skyskrapehotell. Vi passade på att uppleva rikligt med kontext med såväl lokal matkultur som bastubad.

Upplevelsen av en tät och trevlig stad med en fot i historien och en i framtiden hoppas vi kan vara en inspirationskälla i våra kommande projekt!

På bilden syns Hervanta stadsdelscentrum uppfört 1979-1989 och ritat av Reima och Raili Pietilä.


Markanvisningstävling i Orminge

e.l.e är med och lämnar in ett anbud i markanvisningstävlingen i Orminge centrum i Nacka kommun. Anbudet lämnades in tillsammans med Gisselberg Arkitekter.

Vårt förslag kallar vi Orminge Leva: Leva är ett hållbart, attraktivt och tryggt kvarter som är öppet och inbjuder till liv och rörelse i husen och mellan dem!


Utbildningssatsning på Revit

Revit är ett databasbaserat program som är anpassat för att många ska kunna jobba tillsammans i ett projekt och för BIM-projektering. I Revit bygger vi upp hela huset som en modell, vilket gör att det är lättare att se hur idéerna utvecklas under projektets gång. Det går även enkelt att få ut snygga 3D-bilder under processen.

Vi på e.l.e arkitekter gör under 2016 en satsning på att utbilda oss i Revit och den svenska Naviate anpassningen hos Symetri. Detta för att kunna erbjuda våra kunder ett modernt arbetssätt och snygga visualiseringar.


e.l.e arkitekter och Schüco i Tyskland

Efter att i vintras vunnit Schücos pepparkakshustävling för arkitekter, där priset var en resa till Bielefeld och Düsseldorf, var det äntligen dags i maj. Tillsammans med Adam Sagström och hans lokala kolleger från Schüco blev vi mycket väl omhändertagna i Tyskland.

På tre intensiva dagar lärde vi oss om framtidens fönster, dörrar och fasadsystem samtidigt som vi utforskade den tyska arkitekturen. Från Sparrenbergs slott med anor från 1200-talet (bilden är en liten tillbyggd för turistinformation) till Düsseldorfs Medienhafen med spektakulär postmodern arkitektur som Frank Gehrys Neuer Zollhof. Vi njöt också av en fin sparrissäsong i gott sällskap.

Nu är vi tillbaka på kontoret med nyvunnen kunskap och inspiration.


Nyanställning

Efter arbetsmarknadsdagen KAN connect med Sveriges Arkitekter har Ahmad Rihawi börjat hos oss. Ahmad är ursprungligen från Syrien och kom till Sverige för snart två år sedan. I Syrien har han sin arkitektexamen från Universitetet i Aleppo och har med sig arbetslivserfarenhet från infrastruktur- och butiksprojekt.

Vi är glada över att ha en trevlig och målinriktad ny medarbetare.


e.l.e arkitekter medverkar på KAN connect

KAN connect är en arbetsmarknadsdag för nya svenskar som ordnades av Arkitekterna Krok & Tjäder samt Sveriges Arkitekter.

Vi var med som ett av 14 företag och träffade totalt 70 arbetssökande arkitekter och byggnadsingenjörer.

Tomas uttalar sig och finns med på bild i en artikel i facktidningen Arkitekten. Läs hela artikeln här.


Inspiration från Möbelmässan 2016

Under årets upplaga av Stockholm Furniture Fair blev vi inspirerade av många nya möbler, armaturer, textilmattor, ljudabsorbenter och nya produkter för dagens kontorsmiljöer. Färgskalan gick i dova pastellfärger och med accenter i engelskt grönt. Det var även fortsatt en stor andel trämöbler och mjuka former med en naturnära känsla. Roligt var också att se nya produkter för ett ruffare, industriestetiskt uttryck: ljudabsorbenter som liknar korrugerad plåt eller arbetsbord med skärmar av obehandlad obs-skiva.

På bilden hängande absorbenter från Abstracta.


Robert börjar hos e.l.e arkitekter

För att stärka upp vår organisation inför nya och pågående projekt är vi glada över att Robert Hägg har börjat hos e.l.e arkitekter. Robert har arkitektexamen från Lunds tekniska högskola och flerårig yrkeserfarenhet från sin tidigare anställning hos Storesund Arkitekter.

För oss på e.l.e arkitekter bidrar han med ny kunskap om projektering av nyproduktion bostäder, ett självdrivet arbetssätt och glad stämning. Hos oss vill Robert vidareutvecklas som kreativ arkitekt och vara med i många olika projektskeden. Vi är väldigt glada över att ha en ny kompetent medarbetare och önskar Robert hjärtligt välkommen!


e.l.e arkitekter tar hem segern i Schücos pepparkakstävling

Måndagen efter tredje advent skapade vi julstämning på kontoret och byggde inte bara ett utan två pepparkakshus till Schücos pepparkakshustävling för arkitekter. Vårt bidrag blev en modern villa med bärande glaspartier av gelatinblad och en kompletterande sockersöt stuga med hjärtan på taket. ”Villa bärande glaspartier med komplementstuga” mötte hårt motstånd men höll hela vägen och vi gick segrande ur tävlingen. Nu ser vi fram emot att möta våren i Bielefeld tillsammans med Schüco.

www.schueco.com


e.l.e arkitekter förstärker

Vi förstärker vår personalstyrka och vårt kunnande med två duktiga medarbetare.

Fredrika Holm är nyutexaminerad byggnadsingenjör från KTH i Stockholm med fokus på byggteknik och design. Hon är intresserad av hus och läste det sista året med inriktning mot arkitektur. Fredrika har även ett stort kunnande i programmet Revit.

Björn Hellberg är arkitekt från LTH i Lund där han har tagit examen 2015. Björn har under sin studietid praktiserat ett år i Tyskland och varit utbytesstudent i tyska Weimar. Han är intresserad av sambandet mellan staden, omgivningen och arkitekturen. Som examensarbete gjorde Björn ett förslag till en förtätning i ett storskaligt miljonprogramsområde i Malmö.


Ombyggnaden på Patons Malmgård snart klar

Patons Malmgård är en malmgård från 1700-talet på Södermalm i Stockholm där vi, tillsammans med Stockholms Hamnar och hyresgästen Wallrite, jobbat med en invändigt renovering och upprustning. Huset var tidigare i slitet skick utan hänsyn till den historiska bakgrunden. I projektet jobbade vi som arkitekter tillsammans med en antikvarisk sakkunnig för att ta fram en renovering och färgsättning i husets stil och tidsanda. Resultatet blir riktigt fint och vi väntar nu på att få se de sista armaturerna och tapeterna.


Magiskt VM i Trädhus

Vi på e.l.e arkitekter var med lördagen den 29.8.2015 och deltog i Magiskt VM i Trädhus på Kvarnholmen. Vårt bidrag blev en laddad zig-zag-konstruktion med en tratt för barn att ropa ut sina åsikter.

VM i Trädhus är en tävling som ordnas av Magiska Barnarkitekter för att främja arkitekters förmåga att tänka ur ett barnperspektiv i stadsplanering. Focus i tävlingen är bl.a. lekvärde, arkitektonisk höjd, magisk potential och tillgänglighet.

Mer om tävlingen under: cargocollective.com


Certifierad kontrollansvarig Tomas Enekvist

Under våren har Tomas vidareutbildat sig till certifierad kontrollansvarig KA med kompetens K (kvalificerad).

Kontrollansvarig kontrollerar och följer upp att bygget uppfyller bygglagstiftningen och fungerar som ett stöd för byggherren, både inför tekniskt samråd och besiktningar men också inför byggnadsnämndens slutbesked.

Tomas, som har 32 års erfarenhet som arkitekt, breddar på detta vis sin kompetens och följer nu byggprocessen hela vägen till färdig byggnad.


Bygget snart klart för lokalen i kv. Stolmakaren 12

Ett garage i en fastighet från 1880-talet i omvandling till fräsch butikslokal i centrala Stockholm. Resultatet är en väldig förvandling från den tidigare däckfirmans lokaler till nya, öppna ytor med nytt parti mot gatan och stor lanternin i showroomet. Vi var på plats för att ta några sista mått och ser med spänning fram emot den färdiga butiken.


e.l.e arkitekter lanserar ny tjänst

ritningsarkivet.se är en ny tjänst för digital ritningshantering. Ett enkelt sätt för fastighetsägare att titta, ladda ner och dela sina ritningar hela tiden och överallt. På ritningsarkivet.se kan både vi som arkitekter och fastighetsägare enkelt hålla reda på relationsritningar, skisser eller ytritningar.

Titta gärna in på ritningsarkivet.se eller kontakta support@ritningsarkivet.se för mera information