Sakkunnig tillgänglighet TIL-2

Nina Kiiskinen är certifierad sakkunnig i tillgänlighet TIL-2. Den sakkunnige ska kontrollera och verifiera om bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är uppfyllda.

Andra projekt med denna tjänst