Projektering

Projekteringsskedet är när idéer och skisser ska omsättas i handlingar som kan ligga som underlag för att handla upp en byggentreprenör eller senare som underlag för bygget. Förfrågningsunderlag, bygghandling, detaljritningar, uppställningsritningar, byggbeskrivning och många fler för arkitektyrket specifika tekniska handlingar utför vi dagligen.

Andra projekt med denna tjänst