Planprocess och bygglov

I ett tidigt skede av ett projekt behövs ofta en stadsplan, vi hjälper till med underlag till kommunens hantering och med att utreda vilka möjligheter den tilltänkta tomten har.

Bygglov krävs för många projekt, vi upprättar bygglovshandlingar planer, fasader och sektioner som krävs för kommunens hantering av ärendet.

Andra projekt med denna tjänst