Omvandling

RRR Conversion

Då man omvandlar en befintlig byggnadstyp från en till en annan, t ex då ett kontorhus omvandlas till ett bostadshus eller liknande

Andra projekt med denna tjänst