Förstudier, utredningar och program

I tidiga skeden av byggprojekt är ofta många faktorer okända, vi hjälper dig med att undersöka möjligheterna, precisera problemen eller att definiera ett program för ett fortsatt projekt.

Andra projekt med denna tjänst