Kontrollansvarig KA

Tomas Enekvist är certifierad kontrollansvarig med kompetens K. Kontrollansvarig kontrollerar och följer upp att bygget uppfyller bygglagstiftningen och fungerar som ett stöd för byggherren, både inför tekniskt samråd och besiktningar men också inför byggnadsnämndens slutbesked. Tomas kan vara stöd i både projekt där e.l.e är arkitekter eller som fristående konsult.

Andra projekt med denna tjänst