Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P

Johan Larson är byggarbetsmiljösamordnare BAS-P. BAS-P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. I ansvaret ingår att sammanställa underlag från olika projektörer, såsom arkitekter, ingenjörer och övriga tekniska konsulter i syfte att erhålla en säker arbetsmiljö under byggskedet.

Andra projekt med denna tjänst