Archives

Täthet och grönyta Bjärred

Allmän öppen projekttävling för en ny stadsdel i Bjärred i Lomma kommun. Förslaget benämnt Täthet och grönyta. Konceptet för tävlingsförslaget utgår ifrån att behålla två stora grönytor i norr och söder inom området. Grönytorna länkas ihop med ett centralt parkstråk. Parkstråket delar in kvarvarande yta i två bostadsområden. Det östra bostadsområdet integreras med Borgeby och […]

Vesipeili – Vattenspegel

Internationell tävling för en tillbyggnad mellan Alvar Aalto museet och Mellersta Finlands museum i Jyväskylä. Uppgiften var att designa en tillbyggnad som löser logistiken med att koppla samman två byggnader på olika höjdnivå, skapar förutsättningar för god utomhusmiljö och samspelar med den befintliga arkitekturen som ritats av Alvar Aalto själv. Det var en spännande och […]

Hemmet i Staden Katrineholm

Allmän öppen tävling för ett nytt bostadshus på Stortorget i Katrineholm. Projekt benämnt Hemmet i Staden. Huset på platsen Det nya torget och det nya huset skapar ett mindre, mer definierat stortorg i Katrineholm. Huset är i bottenvåningen en flödande rumslighet mellan torget på södra sidan, saluhallen som bildas under och transportmedlen på norra sidan. […]

Arkitekttävling för terminalbyggnad i Stockholm kallat Snäckan

En tävling för ny terminalbyggnad i Värtahamnen i Stockholm. Det parallella uppdraget gick ut på att ta fram förslag på en ekologisk ny terminal för färjetrafik. Det nya terminalen skulle lösa flöden för passagerare från Eu och icke Schengen-länder samt varor och biltrafik. Ett omfattande program och flera olika säkerhetszoner skulle lösas på ett smidigt […]