Archives

Täby Enskilda Gymnasium

Täby Enskilda Gymnasium hade behov av att utöka sina lokaler med fler ämnesklassrum och binda ihop skolans lokaler. Kvarteret Hingsten 2 är byggt för ett tillverkningsföretag med en del produktionslokal och en kontorsdel i två sammankopplade huskroppar. Gymnasiet har an efter det vuxit tagit större delar av byggnaden i anspråk vilket har gett ett splittrat […]

Orangeriet

Täby Enskilda Gymnasium växer och behöver en större matsal för att alla elever ska ha tillräcklig tid för lunchen och skolans erkänt goda mat. Den tidigare matsalen låg delvis i suterräng som gjorde att marken fick sänkas för tillbyggnaden. Arkitektoniskt var detta en möjlighet att skapa ett samband med gården. Det blir en ny uteplats, […]

Förskolan Nyängsgården i Tullinge

En tillbyggnad till Nyängsgårdens förskola i Botkyrka. Förskolan utökades med tre nya avdelningar, ett nytt tillagningskök med matsal och nya personalutrymmen. Den ursprungliga förskolebyggnaden uppfördes 1964 och har tidstypiska uttryck med fururöd träpanel och synliga betongytor. Kommunen köpte tomten bredvid och ville bygga till förskolan och på samma gång modernisera och tillgänglighetsanpassa de befintliga lokalerna. Projektet […]