Archives

Kvarteret Kvarnseglet 3&4

Kvarteret Kvarnseglet 3&4. Nybyggnation hyresbostäder på Rinkebysvängen, Spånga. Projektet omfattade 3 hus och över två fastigheter med en total boarea (BOA) på 7833 m². Hus 1 har 6 våningar med 37 lägenheter, hus 2 har 5 våningar med 36 lägenheter och hus 3 har 8 våningar med 32 bostäder. Hus 1 och 2 är sammanlänkande […]

NYTT TRYCKERI I JÄRFÄLLA

Kvarteret ”Bredgården” är en kombinerad industri och kontorsfastighet i Järfälla som togs fram för Väderholmens hyresgäst Temomailer, ett tryckeri som hade behov av en större och mer effektiv lokal. Projektet ställde höga krav på logistik, verksamhetsanpassning och flexibilitet. Visionen var att ta fram en byggnad med väl fungerande ytor och säkra, smidiga ytor för både […]

Täthet och grönyta Bjärred

Allmän öppen projekttävling för en ny stadsdel i Bjärred i Lomma kommun. Förslaget benämnt Täthet och grönyta. Konceptet för tävlingsförslaget utgår ifrån att behålla två stora grönytor i norr och söder inom området. Grönytorna länkas ihop med ett centralt parkstråk. Parkstråket delar in kvarvarande yta i två bostadsområden. Det östra bostadsområdet integreras med Borgeby och […]

Väldisponerade industri- och kontorslokaler

SWELIFTs kärnverksamhet är uthyrning av byggliftar, ställningar och truckar. De erbjuder även olika typer av utbildning inom arbete i mobila arbetsplattformar, fallrisk, säkra lyft och maskinförarutbildning för entreprenadmaskiner. Vår ambition var att underlätta och förbättra samverkan mellan verksamhetens olika delar – verkstad, kontor, försäljning och utbildning samt personalytor. Fastigheten i Sollentuna består totalt av 1915 […]

Lagerhall Järfälla

Den nya industribyggnaden i Järfälla norr om Stockholm färdigställdes under tidig vår 2015. Vi fick möjlighet att vara med från början till slut. Fastighetsägaren förvärvade tomten med avsikten att bygga en industrihall för lättindustri och höglager i bästa skyltläge från E18. Vi skissade på olika alternativ till byggnadernas storlek och placering på tomten. I detta […]

Hemmet i Staden Katrineholm

Allmän öppen tävling för ett nytt bostadshus på Stortorget i Katrineholm. Projekt benämnt Hemmet i Staden. Huset på platsen Det nya torget och det nya huset skapar ett mindre, mer definierat stortorg i Katrineholm. Huset är i bottenvåningen en flödande rumslighet mellan torget på södra sidan, saluhallen som bildas under och transportmedlen på norra sidan. […]

Garage och Sorteringshall i Länna Industriområde

Ett projekt för en ny sorteringshall i Länna industriområde för en funktionstyngd verksamhet. För oss en utmaning och ett projekt med tät dialog tillsammans med verksamheten för att få till en bra och funktionell lösning. Höga tekniska och logistiska krav på utformningen gav en robust men smäcker byggnad, om 1590m², med skärmtak. Stålbeklädda fasadelement i rött ger […]

Kontorshus i Sollentuna

Ett mycket roligt och spännande projekt där vi i nära samarbete med fastighetsägaren Fastighets AB Väderholmen jobbat fram ett nytt kontorshus. Projektet tog sin början redan 2006 med förstudier av volym och program inför planen. Efter att planen blivit godkänd har vi jobbat vidare med systemhandling, bygglov och förfrågningsunderlag. Fastighetsägaren har ett långsiktigt synsätt på den […]

Ny FA-Terminal i Högbytorp

Ny FA-terminal för sortering av farligt avfall för Ragn-Sells i Högbytorp. I denna industribyggnad har fokus legat på rationalitet och flöden för att verksamheten ska fungera optimalt. Placeringen på tomten var viktigt för att byggnaden ska fungera tillsammans med övrig verksamhet på kretsloppsanläggningen. Fasaden är grön lika företagets symbolfärg. Den gröna kulören gör också att denna stora […]

Förskolan Nyängsgården i Tullinge

En tillbyggnad till Nyängsgårdens förskola i Botkyrka. Förskolan utökades med tre nya avdelningar, ett nytt tillagningskök med matsal och nya personalutrymmen. Den ursprungliga förskolebyggnaden uppfördes 1964 och har tidstypiska uttryck med fururöd träpanel och synliga betongytor. Kommunen köpte tomten bredvid och ville bygga till förskolan och på samma gång modernisera och tillgänglighetsanpassa de befintliga lokalerna. Projektet […]