Archives

NYTT TRYCKERI I JÄRFÄLLA

Kvarteret ”Bredgården” är en kombinerad industri och kontorsfastighet i Järfälla som togs fram för Väderholmens hyresgäst Temomailer, ett tryckeri som hade behov av en större och mer effektiv lokal. Projektet ställde höga krav på logistik, verksamhetsanpassning och flexibilitet. Visionen var att ta fram en byggnad med väl fungerande ytor och säkra, smidiga ytor för både […]

Rymligt nytt kontor hos glasmästeri

e.l.e arkitekter ritade för några år sedan en kontorsdel och en ny entré till Ryds glas. Det var då som ett tillägg inuti den befintliga industrilokalen. Nu hade företaget växt och var i behov av större kontorsyta. Vi föreslog att utöka med en entrésolvåning ovan den befintliga kontorsdelen. Utöver kontorsrum ritade vi även kök och […]

Väldisponerade industri- och kontorslokaler

SWELIFTs kärnverksamhet är uthyrning av byggliftar, ställningar och truckar. De erbjuder även olika typer av utbildning inom arbete i mobila arbetsplattformar, fallrisk, säkra lyft och maskinförarutbildning för entreprenadmaskiner. Vår ambition var att underlätta och förbättra samverkan mellan verksamhetens olika delar – verkstad, kontor, försäljning och utbildning samt personalytor. Fastigheten i Sollentuna består totalt av 1915 […]

Lagerhall Järfälla

Den nya industribyggnaden i Järfälla norr om Stockholm färdigställdes under tidig vår 2015. Vi fick möjlighet att vara med från början till slut. Fastighetsägaren förvärvade tomten med avsikten att bygga en industrihall för lättindustri och höglager i bästa skyltläge från E18. Vi skissade på olika alternativ till byggnadernas storlek och placering på tomten. I detta […]

Garage och Sorteringshall i Länna Industriområde

Ett projekt för en ny sorteringshall i Länna industriområde för en funktionstyngd verksamhet. För oss en utmaning och ett projekt med tät dialog tillsammans med verksamheten för att få till en bra och funktionell lösning. Höga tekniska och logistiska krav på utformningen gav en robust men smäcker byggnad, om 1590m², med skärmtak. Stålbeklädda fasadelement i rött ger […]

Ny FA-Terminal i Högbytorp

Ny FA-terminal för sortering av farligt avfall för Ragn-Sells i Högbytorp. I denna industribyggnad har fokus legat på rationalitet och flöden för att verksamheten ska fungera optimalt. Placeringen på tomten var viktigt för att byggnaden ska fungera tillsammans med övrig verksamhet på kretsloppsanläggningen. Fasaden är grön lika företagets symbolfärg. Den gröna kulören gör också att denna stora […]