Archives

Ljus lokal åt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

När Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation skulle flytta från sina lokaler önskade de ett öppet kontorslandskap med möjlighet till att kunna dra sig undan. Lösningen blev en extern och en intern del. I nära anknytning till det stora entrérummet tillskapades ljusa mötesrum och en luftig utbildningslokal. Lunchrummet placerades centralt i den interna delen omgiven av arbetsplatser, telefonrum […]

Rymligt nytt kontor hos glasmästeri

e.l.e arkitekter ritade för några år sedan en kontorsdel och en ny entré till Ryds glas. Det var då som ett tillägg inuti den befintliga industrilokalen. Nu hade företaget växt och var i behov av större kontorsyta. Vi föreslog att utöka med en entrésolvåning ovan den befintliga kontorsdelen. Utöver kontorsrum ritade vi även kök och […]

Kontor med industrikänsla

Nya kontorslokaler för Forum Syd. Kontoret har utformats för företagets verksamhet och projektbaserade arbetssätt. Arbetslandskapet har utformats så att det flexibelt ska kunna växa med antalet anställda och de anställdas behov av olika typer av arbetsmiljöer. Forum Syd har även stor andel besökare och ordnar utbildningar varför stor vikt lades på en extern del med […]

Magasin 3 Lokal för Kluster Sjöfart

I Frihamnen i Stockholm hjälpte vi Stockholms Hamnar med att rita en ny lokal för deras hyresgäst Kluster Sjöfart. Hyresgästen önskade en lokal med marin känsla och stor fokus lades därför på färgsättningen. Vi jobbade mycket med visualiseringar i detta projekt för att lättare kunna förutse hur färgsättningen fungerade som helhet. Toner i blått valdes […]

Nytt huvudkontor i kvarteret Stjärnfallet

På Drottninggatan i Stockholm hjälpte vi fastighetsbolaget Olov Lindgren med att renovera och förnya deras huvudkontor. Stor fokus lades på att skapa en inbjudande entré med bra ljudmiljö för både receptionister och besökare. Vi ritade en ny receptionsdisk och nedpendlade undertak vid loungen för att skapa känsla och få ner ljudnivån. Vi hjälpte även till […]

Snygg lobby i nya kontorslokaler

På bästa adress i centrala Stockholm vid Hötorget var vi med och ritade nya lokaler för Cirrus Logic:s svenska kontor. Kontoret skulle passa för en växande verksamhet med delvis egna rum och delvis öppet landskap. Direkt in från entrén finns en stor central lobby med kaffepentry och mjuka möbler. I denna del av lokalen ville […]

Visningslokal i Det Vita Huset

I konceptet för visningslokalen i Det Vita Huset vill man ta till vara husets industrikaraktär men samtidigt använda sig av moderna uttryck och materialval. Detta framhävs av det synliga taket och installationerna. Mötesrummen är gestaltade som fria boxar i rummet. De motgjutna kassetterna i taket och pelarnas voluter är element som definierar lokalen. Planlösningen är […]

Patons Malmgård

Interiör upprustning av Patons Malmgård vid berget Fåfängans fot på Södermalm i Stockholm. Malmgården tillsammans med lusthuset ”Fåfängan” anlades 1774 och var i privat ägo till en bit in på 1900-talet. Efter det har byggnaden bland annat utnyttjats som kontor med anknytning till hamnverksamheten. Under våren 2015 flyttade nya hyresgäster in för att använda två […]

Kontor för Svenska Afghanistankommittén

Ombyggnad av vindslokal i kvarteret Pumpan på Södermalm i Stockholm. Vår uppgift som arkitekter blev att anpassa lokalen för Svenska Afghanistankommitténs behov. Hyresgästens önskemål var en lokal som är tidlös men ändå känns modern och med detaljer från Afghanistan. Utmaningen blev att få plats med ett stort konferensrum för seminarier och utbildningstillfällen. Kontoret skulle också […]

Kvarteret Archimedes 2 i Bromma

Fastigheten Archimedes 2 i Bromma var i behov av upprustning och modernisering. I samband med en stor uthyrning till Eltel gjordes en omfattande fastighetsutveckling. I nära samarbete med fastighetsägaren Trifam gjorde vi skisser och förslag på upprustning och modernisering av hela fastigheten. Eltel var även själva aktiva i designprocessen och var med och påverkade planlösningar […]