Archives

Diskret tillägg i centrala Malmö

e.l.e arkitekter fick i uppdrag att göra skissförslag på en tillbyggnad då fastighetsägaren skulle bygga om en befintlig kontorsbyggnad i centrala Malmö. Vi tog fram förslagen på varierande omfattning mellan ett till tre nya våningsplan. Lokalarea på mellan 800 till 1800 m². Vår ambition var att tillskapa större lokalarea utan att ha alltför stor påverkan […]

Upprustning av trapphus på Dalagatan 100

Kvarteret Städet 9 på Dalagatan 100 är gamla Vin- & spritcentralens lager och distributionsbyggnad i Stockholm. Trapphuset från Dalagatan 100 är på 80-talet inbyggt ett gammalt hisschakt för järnvägsvagnar. Trapphuset var nu i tråkigt skick, mörkt och otilltalande. Vi tog i samarbete med fastighetsägaren och förvaltaren fram ett förslag till upprustning och uppfräschning. Stor vikt […]

Upprustning entrémiljö vid Sollentuna Centrum

Kvarteret Tariffen är en kontorsfastighet från 1979 med ett centralt läge vid Sollentuna Centrum. Vi som arkitekter fick i uppdrag att omvandla byggnadens entrévåning till en modern och representativ entrémiljö. Den nya bottenvåningen är klädd i ljus fasadsten, med stora stål-glaspartier och nya räcken i perforerad plåt längs hela entréfasaden. Vi ville skapa en ljus […]

Kvarteret Archimedes 2 i Bromma

Fastigheten Archimedes 2 i Bromma var i behov av upprustning och modernisering. I samband med en stor uthyrning till Eltel gjordes en omfattande fastighetsutveckling. I nära samarbete med fastighetsägaren Trifam gjorde vi skisser och förslag på upprustning och modernisering av hela fastigheten. Eltel var även själva aktiva i designprocessen och var med och påverkade planlösningar […]

Fasadrenovering och upprustning

Fasadrenovering och upprustning av fastigheten Vildmannen 3 beläget i centrala Stockholm, ett stenkast från Stureplan och Norrmalmstorg. Projektet omfattar åtgärder som omputsning, nya butikspartier, nytt entréparti, ny stensockel och ny solavskärmning. Den nya stensockeln är en svart finslipad granit. Tidigare låg entrén till fastigheten i en indragen nisch med glasade sidoljus mot lokalerna, denna byggdes […]

Fasadupprustning och modernisering av fastigheten Sommaren 11

För Det Vita Huset, kvarteret Sommaren 11, gjorde vi förslag och utredningar till en modernisering av fastigheten med syfte att öka uthyrbarheten. Fasaden putsades om till en vit putsfasad på ny tilläggsisolering med en stensockel i grå granit. Även nya stora rostfria glaspartier över entréerna med nya skärmtak ritades. Invändigt har trapphusen rustats upp och […]