Archives

Bostadskonvertering lokal till lägenhet

I Sollentuna hjälpte vi till med fem projekt med bostadskonvertering där tidigare lokaler i bottenvåningen förvandlades till lägenheter. I fem olika fastigheter utspridda över Sollentuna hade fastighetsägaren outhyrda och dåligt använda lokaler i bottenplan eller souterräng. Vi skissade på hur dessa kunde omvandlas till lägenheter. I några fall sänktes marknivån utanför fasaden för att skapa […]

Lokaler blir nya bostäder i Farsta Strand

I husets suterrängvåning byggdes lokaler om till nya bostäder. En utmaning i arkitektarbetet var att utforma de enkelsidiga lägenheterna så ljusa och trevliga som möjligt. Detta åstadkoms genom nya stora glaspartier, nya entréer från egen uteplats och nya lätta skärmtak ovan dörrarna. Invändigt fick några av lägenheterna annorlunda lösningar – till exempel när kök möter […]

Ombyggnad av förskola till lägenheter

Ombyggnad av tidigare förskola till lägenheter på uppdrag av bostadsrättsföreningen. Med återskapande av för huset tidstypiska detaljer kring bl.a. fönster och socklar. Men med moderna krav på ljudisolering och tillgänglighet och modernt utformade kök.