Archives

Kvarteret Kvarnseglet 3&4

Kvarteret Kvarnseglet 3&4. Nybyggnation hyresbostäder på Rinkebysvängen, Spånga. Projektet omfattade 3 hus och över två fastigheter med en total boarea (BOA) på 7833 m². Hus 1 har 6 våningar med 37 lägenheter, hus 2 har 5 våningar med 36 lägenheter och hus 3 har 8 våningar med 32 bostäder. Hus 1 och 2 är sammanlänkande […]

Täthet och grönyta Bjärred

Allmän öppen projekttävling för en ny stadsdel i Bjärred i Lomma kommun. Förslaget benämnt Täthet och grönyta. Konceptet för tävlingsförslaget utgår ifrån att behålla två stora grönytor i norr och söder inom området. Grönytorna länkas ihop med ett centralt parkstråk. Parkstråket delar in kvarvarande yta i två bostadsområden. Det östra bostadsområdet integreras med Borgeby och […]

Bostadskonvertering lokal till lägenhet

I Sollentuna hjälpte vi till med fem projekt med bostadskonvertering där tidigare lokaler i bottenvåningen förvandlades till lägenheter. I fem olika fastigheter utspridda över Sollentuna hade fastighetsägaren outhyrda och dåligt använda lokaler i bottenplan eller souterräng. Vi skissade på hur dessa kunde omvandlas till lägenheter. I några fall sänktes marknivån utanför fasaden för att skapa […]

Nya lägenheter på vind

På en vind i en jugendfastighet från 1929 var vi med i ombyggnaden av råvinden till vindslägenheter. Tidigare utnyttjades råvinden till lägenhetsförråd men hade högt i tak och stor potential. Vi började processen med skisser och en bygglovsansökan. Viktigt för projektet var att få igenom de nya vindskupor som krävdes för att ge lägenheterna ljus. […]

Hemmet i Staden Katrineholm

Allmän öppen tävling för ett nytt bostadshus på Stortorget i Katrineholm. Projekt benämnt Hemmet i Staden. Huset på platsen Det nya torget och det nya huset skapar ett mindre, mer definierat stortorg i Katrineholm. Huset är i bottenvåningen en flödande rumslighet mellan torget på södra sidan, saluhallen som bildas under och transportmedlen på norra sidan. […]

Lokaler blir nya bostäder i Farsta Strand

I husets suterrängvåning byggdes lokaler om till nya bostäder. En utmaning i arkitektarbetet var att utforma de enkelsidiga lägenheterna så ljusa och trevliga som möjligt. Detta åstadkoms genom nya stora glaspartier, nya entréer från egen uteplats och nya lätta skärmtak ovan dörrarna. Invändigt fick några av lägenheterna annorlunda lösningar – till exempel när kök möter […]

Ombyggnad av förskola till lägenheter

Ombyggnad av tidigare förskola till lägenheter på uppdrag av bostadsrättsföreningen. Med återskapande av för huset tidstypiska detaljer kring bl.a. fönster och socklar. Men med moderna krav på ljudisolering och tillgänglighet och modernt utformade kök.