Vi fortbildar oss

Vi är glada att gratulera Björn Hellberg och Rebecca Thörner som fick ta emot diplom för att under våren gått Sveriges arkitekters professionsprogram steg 1. Kursen innefattar vidareutbildning i lagar, regler och yrkesetik som styr arkitekters vardag.