Trapphusupprustning på södermalm

Kv. Gräset 3 är ett bostadskvarter på Södermalm som består av 2 flerbostadshus med butiker och lokaler i markplan. Fastigheten ritades av Sven Markelius 1930-31 och har flera tidenliga markörer såsom långa fönsterband, byggnadsdetaljer och färgsättning. Gräset 3 är en fastighet som e.l.e arkitekter har följt över flera år. Vi har bland annat tagit fram förslag till upprustning av trapphus. I det arbetet har vi utgått från befintlig färgsättning men även från historiskt material från fastighetsinventeringen 1983 och bygglov. Vår gestaltningidé var att framhäva de tidstypiska detaljer och ta tillvara på naturligt ljus och sprida dagljuset från stora takfönster på översta våningen i hela trapphuset genom en ljusare färgsättning på väggar.