Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening firar

I måndags fyllde Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening 1 år. TILRF ska fungera som plattform för erfarenhetsåterföring för sakkunniga i tillgänglighet. Föreningens styrelse redogjorde även för de remissvar på ändrade byggregler mm. som man formulerat under årets gång.

Den nygrundade föreningen firade med fest och lansering av en ny hemsida. Vår sakunniga i tillgänglighet Nina Kiiskinen var på plats.

tilrf.se