Nybyggnad i Järfälla

Nu är den nya kombinerade industri- och kontorsfastigheten i Järfälla nästan klar. I projektbeskrivningen fanns höga krav på logistik, verksamhetsanpassning och flexibilitet. Vi arbetade med att ta fram en planlösning med välfungerande ytor och säkra, smidiga flöden för fordon och människor. Projektet var kostnadseffektivt bland annat genom att planlösningen passades in efter mått på prefabricerade stålmoduler med smart fönstersättning. Detta ger även möjlighet att förändra planlösningen vid eventuell framtida ombyggnad. Byggnaden är uppdelad i två volymer där huvudentrén och kontorsdelen markerats med i röd plåt och stora glaspartier mot ett ljust atrium. Kontorsdelen länkas samman med den slutna industrihallen genom en en smalare förbindelse där vi arbetet med en mer neutral grå färgpalett i fasad.