Nya medarbetare

e.l.e arkitekter har fått två nya, duktiga medarbetare: Fabien Martin och Rebecca Thörner. De stärker vårt team med sina tidigare erfarenheter och bidrar med ny kunskap.

Fabien kommer närmast från Per Öberg Arkitekter där han jobbat med bl.a. privata villor och spa-anläggningar. Han har sin magisterexamen från Chalmers 2012 men har dessförinnan läst sin kandidatexamen i Paris.

Rebecca är nyutexaminerad arkitekt sedan sommaren 2017. Hon har gjort sina första arkitekturstudier i Oxford och därefter fullföljt studierna på KTH. Rebecca har som examensarbete jobbat med strategier för besökare och ett besökscentrum till fornminnesområdet Gamla Uppsala.