Gårdsupprustning vid gamla Vin & sprit

Nu har det börjat byggas vid gamla Vin- och spritcentralens lager och distributionsbyggnad. Byggnaden och innergårdens lastkaj har ett stort kulturhistoriskt värde vilket ställer höga krav på varsamhet i upprustningen av innergården. Vi fokuserade på att anpassa den till dagens användning av byggnaden och skapa rum att vistas och trivas i. Vårt förslag blev ett terrasslandskap i olika nivåer sammanfogat av ramper och trappor med inslag av vintergröna växter i krukor.

Fotografi taget av Johnny Fransson på Gustafsson & Son Byggnads AB.