Francisco och Juho nya på e.l.e arkitekter

Vi är glada att välkomna två nya duktiga medarbetare med kompetens som på olika sätt stärker vår organisation.

Francisco Montes tog sin arkitektexamen i Sevilla 2014 och har sedan dess arbetat i både Spanien och England. Han tillför en bred erfarenhet då han jobbat med både sjukhusarkitektur och ombyggnad av äldre byggnader.

Juho Remes har en arkitektexamen från NTNU i Trondheim 2017 och har jobbat med både ombyggnad och nybyggnad av bostäder. Hans examensarbete handlade om hur man kan utveckla billiga bostäder på landsbygden.