e.l.e arkitekter förstärker

Vi förstärker vår personalstyrka och vårt kunnande med två duktiga medarbetare.

Fredrika Holm är nyutexaminerad byggnadsingenjör från KTH i Stockholm med fokus på byggteknik och design. Hon är intresserad av hus och läste det sista året med inriktning mot arkitektur. Fredrika har även ett stort kunnande i programmet Revit.

Björn Hellberg är arkitekt från LTH i Lund där han har tagit examen 2015. Björn har under sin studietid praktiserat ett år i Tyskland och varit utbytesstudent i tyska Weimar. Han är intresserad av sambandet mellan staden, omgivningen och arkitekturen. Som examensarbete gjorde Björn ett förslag till en förtätning i ett storskaligt miljonprogramsområde i Malmö.