Certifierad kontrollansvarig Tomas Enekvist

Under våren har Tomas vidareutbildat sig till certifierad kontrollansvarig KA med kompetens K (kvalificerad).

Kontrollansvarig kontrollerar och följer upp att bygget uppfyller bygglagstiftningen och fungerar som ett stöd för byggherren, både inför tekniskt samråd och besiktningar men också inför byggnadsnämndens slutbesked.

Tomas, som har 32 års erfarenhet som arkitekt, breddar på detta vis sin kompetens och följer nu byggprocessen hela vägen till färdig byggnad.