Monthly Archives: juni 2020

Nybyggnad i Järfälla

Nu är den nya kombinerade industri- och kontorsfastigheten i Järfälla nästan klar. I projektbeskrivningen fanns höga krav på logistik, verksamhetsanpassning och flexibilitet. Vi arbetade med att ta fram en planlösning med välfungerande ytor och säkra, smidiga flöden för fordon och människor. Projektet var kostnadseffektivt bland annat genom att planlösningen passades in efter mått på prefabricerade […]

Gårdsupprustning vid gamla Vin & sprit

Nu har det börjat byggas vid gamla Vin- och spritcentralens lager och distributionsbyggnad. Byggnaden och innergårdens lastkaj har ett stort kulturhistoriskt värde vilket ställer höga krav på varsamhet i upprustningen av innergården. Vi fokuserade på att anpassa den till dagens användning av byggnaden och skapa rum att vistas och trivas i. Vårt förslag blev ett […]