Monthly Archives: juli 2019

Vi fortbildar oss

Vi är glada att gratulera Björn Hellberg och Rebecca Thörner som fick ta emot diplom för att under våren gått Sveriges arkitekters professionsprogram steg 1. Kursen innefattar vidareutbildning i lagar, regler och yrkesetik som styr arkitekters vardag.