Monthly Archives: mars 2016

e.l.e arkitekter medverkar på KAN connect

KAN connect är en arbetsmarknadsdag för nya svenskar som ordnades av Arkitekterna Krok & Tjäder samt Sveriges Arkitekter. Vi var med som ett av 14 företag och träffade totalt 70 arbetssökande arkitekter och byggnadsingenjörer. Tomas uttalar sig och finns med på bild i en artikel i facktidningen Arkitekten. Läs hela artikeln här.